Preschool

Preschool
Brochure
 
 
CHRISTMAS PROGRAMS:

PREK CLASS                  DECEMBER 18 @ 9:30 A.M.
3/4 P.M. CLASS               DECEMBER 18 @ 12:20 P.M.

3 A.M. CLASS                  DECEMBER 19 @ 9:30 A.M.

4 A.M. CLASS                  DECEMBER 20 @ 9:30 A.M.

CHRISTMAS BREAK-NO SCHOOL!!  BACK TO SCHOOL ON JANUARY 2ND!

OPEN ENROLLMENT BEGINNING IN JANUARY 2018!!  CALL THE SCHOOL FOR MORE INFORMATION 440-327-1032